Genofondové plochy

V genofondových plochách jsou pěstovány staré odrůdy ovocných stromů. Tyto odrůdy jsou zde spolehlivě určeny nebo jsou alespoň popsány jejich vlastnosti. Plocha má zpracovaný popis přírodních podmínek.

Veřejně přístupné plochy jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou na veřejných prostranstvích, lze je navštívit kdykoliv. U veřejných sadů a zahrad bývá návštěvnost omezena otevíracími hodinami.

V naší databázi jsou zavedeny i soukromé plochy. Do těchto ploch nelze vstoupit bez výslovného svolení jejich majitele nebo správce. Proto není jejich poloha zobrazena na mapě. Pokud máte zájem navštívit takovou plochu kontaktujte jejího správce.

V každé ploše jsou vyznačeny pozice na, kterých rostou stromy nebo jsou dosud prázdné. Pozice jsou číslovány jak na mapě tak přímo na ploše stejnými čísly.

Výběr ploch na mapě Výběr ploch podle názvu