Ovocnářská literatura

Naleznete zde knihy s popisy starých ovocných odrůd, návody k zakládání a pěstování sadů, informace k významu ovocných stromů pro krajinu a její druhovou pestrost. Umísťujeme zde i prezentace a jiné druhy elektronických souborů, které nám pomáhají v naší práci. Historická pomologická literatura, je abecedně řazena dle příjmení prvního autora. Novější tituly jsou řazeny stejným způsobem za historickou ovocnářskou literaturou. Děkujeme vlastníkům autorských práv za laskavé svolení s umístění souborů ke stažení.

 • DOHNÁLEK, František. Ovocný strom a jeho pěstění. Praha: Prométheus 1939. (1. část, str. 1–281)
 • DOHNÁLEK, František. Ovocný strom a jeho pěstění. Praha: Prométheus 1939. (2. část, str. 282-672)
 • KAMENICKÝ, Karel. České ovoce VI. Jablka II. Praha: Čsl. grafická unie, 1924. (1. část, str. 1–160)
 • KAMENICKÝ, Karel. České ovoce VI. Jablka II. Praha: Čsl. grafická unie, 1924. (2. část, str. 161–322)
 • KAMENICKÝ, Karel. Atlas tržních odrůd ovocných. Praha: Čsl. grafická unie, 1941.
 • KAMENICKÝ, Karel. Československé ovocné odrůdy lokální. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1926. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 22.
 • KAMENICKÝ, Karel. Výběr tržních odrůd ovocných pro Československo. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1926.
 • KAMENICKÝ, Karel. Ovocná a okrasná stromořadí. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1932. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 89.
 • KAMENICKÝ, Karel. Ovocnářské oblasti československé s výběry tržních odrůd ovocných. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1933. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 110.
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce I. Hrušky. 3. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937.
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce II. Třešně, višně, slívy a švestky. 2. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937.
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce III. Jablka 2. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937. (1. část, str. 1–150)
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce III. Jablka 2. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937. (2. část, str. 151–294)
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce IV. Meruňky, broskve, srstky, rybíz, maliny a ostružiny. 3. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937.
 • SUCHÝ, František. Moravské ovoce. 1. vyd. Brno: Český odbor zemědělské rady pro Markrabství moravské, 1907.
 • THOMAYER, František J. České ovoce I. Jablka. Fr. Thomayer, 1894.
 • VANĚK, Josef. Jak docílíme hojnosti krásného ovoce. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1922.
 • VANĚK, Josef. Ošetřování a řez tvarových stromků a zákrsků ovocných. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1925.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie I. Jablka 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1936.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie II. Hrušky 100 nejdůležitějších odrůd. 1. vyd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1936.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie IV. Třešně a višně 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1938.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie V. Broskve a meruňky 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1939.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie VII. Druhá stovka jablek – novinky. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1940.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie VIII. Drobné ovoce, 81 Jahod, 50 angreštů, 38 rybízů, 22 malin, 18 ostružin. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1941.
 • VANĚK, Josef. Čs. lidová pomologie X. Jablka III. stovka: Mičurinovy odrůdy a jiné. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1947.
 • VANĚK, Josef. Čs. lidová pomologie III. Švestky a slívy 100 nejdůležitějších odrůd. 2. doplněné vyd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1948.
 • VEČEŘ, Antonín. Rationelní ovocnictví. Praha: Knihkupectví A. Reinwart, nakladatelství, 1908.
 • VEČEŘ, Antonín. Výnosné ovocnictví. ?: 1932.
 • BOČEK, Stanislav a kol. SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. (text standardu)
 • BOČEK, Stanislav. SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • BOČEK, Stanislav a kol. SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. (text standardu)
 • BOČEK, Stanislav. SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • KLEVCOV, Pavel. ŘEZNÍČEK Vojtěch. SUS Josef. TETERA Václav. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 19. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 1999.
 • LÍPA, Martin. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. Koncepce odborného programu Českého svazu ochránců přírody. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2011.
 • LÍPA,Martin. Inventarizace genofondových ploch a pozic. Metodika odborného programu Českého svazu ochránců přírody. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2017.
 • LÍPA, Martin. Mapování ovocných stromů starých odrůd v krajině. Metodika odborného programu Českého svazu ochránců přírody. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2017.
 • LÍPA, Martin. Projekt: Oživení starých odrůd. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Záchranné sortimenty ovocných odrůd. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Výběrová databáze Archiv starých odrůd. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Výběrová databáze Genofondové ploch. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Zachraň ovoce našich babiček. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Poznej a chraň naši přírodu, 2017.
 • LÍPA, Martin. BOČEK Stanislav. BAROŠ Adam. Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd. Certifikovaná metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 8/2014-050, NAZV QI112A138. Praha: MZe ČR. 2014
 • STÝBLO, Petr. Podpora biodiverzity v ovocných sadech. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 36. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2016.
 • TETERA, Václav. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 4. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 2003.
 • VAŠŠ, Ľudovít, VESELÝ, Jan. Rez ovocných stromov v súlade s prírodou. Pangea 2017. (příručka ve Slovenštině)
 • Záchranné sortimenty odrůd ovocných dřevin. ČSOP 2016. soubor .xls