Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologickou literaturu ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Plánované akce v roce 2019

Český svaz ochránců přírody, za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy, pořádá v roce 2019 celkem 5 výstav plodů starých ovocných  odrůd. Smyslem výstav je upozornit na zajímavé vlastnosti starých odrůd, podpořit jejich zachování a pěstování i zakládání alejí a sadů z vysokokmenů a polokmenů. Všechny výstavy probehnou v Domě ochránců přírody na adrese Michelská 5, Praha 4. Zastávka MHD se též jmenuje Michelská.

Výstavy v Praze proběhnou v následující  dnech:

7.-9.6. 2019 – výstava raných třešní – výstava bude doplněna poradenskou službou, promítáním prezentací a přednáškou

pozvánka na tuto akci ke stažení zde: csop_plakat_tresne_visne_2

12.-14.7.2019 – výstava pozdních třešní, meruněk a nejranějších jádrovin

16.-18.8.2019 – výstava letních jádrovin a slivoní

20.-22.9. 2019 – výstava podzimních jádrovin a slivoní

6.-8.12. 2019 – výstava zimních odrůd

Zemská výstava starých odrůd ovocných stromů

Ve dnech 3.-6.10.2019 proběhne v Olomouci na výstavišti Flora Zemská výstava starých odrůd ovocných stromů. Rádi se tam setkáme se všemi příznivci starých dobrých odrůd a krásných, mohutných stromů. Akce je pořádána ve spoupráci s Českým zahrádkářským svazem.

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logaradek-odrudy