Výstava ovoce v rámci Lázeňského festivalu jablek

V neděli 14.10. 2018 na kolonádě v Mariánských lázních proběhne výstava ovoce starých odrůd jádrovin. Bližší podrobnosti o celé akci je v letáku, který je ke stažení zde: POZVANKA_chkosl_jablka18_dl

Těším se na viděnou. Martin Lípa

Určování odrůd jabloní a hrušní

Liberecký Venkovský prostor o.p.s. a Saská nadace pro přírodu a životní prostředí pořádají 21.-22.10. 2018 seminář k určování ovocných odrůd jabloní a hrušní. Akce se konají v klášteře Marienthal poblíž Ostritz v Horní Lužici, nedaleko Frýdlantského výběžku. Pozvánka je ke stažení zde: Pozvánka_určování_jádrového_ovoce_IBZ_2018_CZ

Tyto stránky nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze odrůd

Rychlý vstup do databáze genofondových ploch

 

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logaradek-odrudy