Tyto stránky jsou výsledkem projektu Českého svazu ochránců přírody Oživení starých odrůd. Shromažďujeme na nich dostupné informace o starých odrůdách ovocných stromů, které se dříve vyskytovaly a snad stále ještě vyskytují na území České republiky. Našim cílem je uchovat toto dědictví budoucím generacím.

 

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logaradek-odrudy