Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologickou literaturu ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

 

Upozornění na nové publikace ke stažení:

Díky našim spolupracovníkům jsme přiřadili velmi hezkou pomologii o odrůdách Rakousko – Uherska. Je v němčině a obsahuje synonyma názvů v jednotlivých jazycích monarchie. V sekci ovocnářská literatura: STOLL, Rudolf. Oesterreichisch-Ungarische Pomologie. 2. doplněné vyd. Klosterneuburg bei Wien: vlastním nákladem, 1888

Dále byla publikováno: LÍPA, Martin. Průzkum sortimentu starých odrůd na území Prahy. Závěrečná zpráva o realizaci projektu. DOT/54/12/012035/2017, 2018 – Tento projekt byl podpořen z grantového schématu Magistrátu hlavního města Prahy.

Do třetice v sekci ovocnářská literatura je ke stažení: LÍPA, Martin. NEČAS, Tomáš. KOBEROVÁ, Zdena. HOLUBEC, Vojtěch. SPPK C02 006:2018 Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018. (text standardu). Je to poslední ze standardů AOPK věnovaného ovocným stromům v krajině.

Všechny standardy lze také stáhnout z odkazu: http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/

Plánované akce v roce 2019

Český svaz ochránců přírody, za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy, pořádá v roce 2019 celkem 5 výstav plodů starých ovocných  odrůd. Smyslem výstav je upozornit na zajímavé vlastnosti starých odrůd, podpořit jejich zachování a pěstování i zakládání alejí a sadů z vysokokmenů a polokmenů. Všechny výstavy probehnou v Domě ochránců přírody na adrese Michelská 5, Praha 4. Zastávka MHD se též jmenuje Michelská.

Podrobnější informace budou obsahovat letáky, které budeme dávat ke stažení zde:

Výstavy v Praze proběhnou v následující  dnech:

7.-9.6. 2019 – výstava raných třešní

12.-14.7.2019 – výstava pozdních třešní, meruněk a nejranějších jádrovin

16.-18.8.2019 – výstava letních jádrovin a slivoní

20.-22.9. 2019 – výstava podzimních jádrovin a slivoní

6.-8.12. 2019 – výstava zimních odrůd

Ve dnech 3.-6.10.2019 proběhne v Olomouci na výstavišti Flora Zemská výstava starých odrůd ovocných stromů. Rádi se tam setkáme se všemi příznivci starých dobrých odrůd a krásných, mohutných stromů.

Zajímavé akce jiných organizátorů

Saská nadace pro přírodu a životní prostředí ve spolupráci s Venkovským prostorem Liberec pořádá česko-saskou konferenci pod názvem: Zachování starých ovocných odrůd díky vývoji jedinečných produktů pro regionální marketing. Akce se kona ve dnech: 15.-16.3.2019 v Mezinárodním centru setkávání v St. Marienthal nedaleko Ostritz. Simultání tlumočení je zajištěno. Podrobnosti k celé akci naleznete v letáku ke stažení zde:Flyer_Fachtagung_Obstsorten_2019_fin_CZ

 

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logaradek-odrudy