Výstava ovoce letních odrůd v Praze

Za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy, pořádáme ve dnech 21.-23.9. 2018 výstavu plodů ovocných podzimních odrůd v sídle ČSOP na Michelské 5 v Praze 4. Letáček s informacemi je ke stažení zde: csop_vyst_180921-23.

Pokud by jste plánovali navštívit páteční nebo sobotní seminář, kontaktujte mě na ec.meluzina@volny.cz. Kapacita sálku je omezena na 30 míst. Děkuji a těším se na viděnou. Martin Lípa

Určování odrůd jabloní a hrušní

Liberecký Venkovský prostor o.p.s. a Saská nadace pro přírodu a životní prostředí pořádají 31.8. 2018 a 21.-22.10. 2018 semináře k určování ovocných odrůd, zaměřené na jabloně a hrušně. Akce se konají v klášteře Marienthal poblíž Ostritz v Horní Lužici, nedaleko Frýdlantského výběžku. Pozvánka s informacemi o akci je ke stažení zde: Pozvánka_určování_jádrového_ovoce_IBZ_2018_CZ

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura.

Rychlý vstup do databáze odrůd

Rychlý vstup do databáze genofondových ploch

 

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logaradek-odrudy