Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy, informace o akcích.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Zkušební vstup do nové databáze starých odrůd

Orientační přehled akcí

U jednotlivých akcí budou postupně ke stažení pozvánky s podrobnějším programem a podmínkami účasti. Věnujte jim prosím pozornost, zejména požadavku registrovat se na akci předem do určitého data a hodiny.

Zejména terénní akce mohou být odvolány či přeloženy  kvůli nevhodnému počasí nebo z jiných technických příčin. Děkujeme za pochopení.

Výstavy ovoce v Domě ochránců přírody v Praze v roce 2024

Tyto akce probehnou na Michelské 5 v Praze 4. Pozvánky s podrobnějším programem budeme zveřejňovat ke stažení u jednotlivých akcí.

11.-13.7. 2024 Meruňky, višně a pozdní třešně. Program ke stažení: 2. Výstava pozdní třešně, višně, meruňky – program podrobný 2024-final

15.-17.8. 2024 Letní jádroviny a slivoně.

28.-30.11.2024 Vánoční výstava zimních odrůd

Další výstavy někde jinde ve spolupráci ČSOP s jinými organizacemi

14.-15.9.2024 Pomologické dny  v botanické zahradě v Průhonicích. Akce pod širým nebem v genofondové ploše Chotobuz. Ve spolupráci s Průhonickou botanickou zahradou.

3.-6.10. 2024 Zemská výstava starých dobrých odrůd ovocných stromů. V rámci rozsáhlé výstavy Podzimni Hortikomplex na výstavišti Flora Olomouc. Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem


Terénní akce v Praze a blízkém okolí – péče o stromy

*Pro účast na akcích v Praze a okolí je nezbytné přihlásit se na mailu: . Přihlášeni jste až po potvrzení možnosti účastnit se akce.

 


Terénní akce na Karlovarskupéče o stromy

Zatím plánujeme nové akce. Až je připravíme, zveřejníme pozvánku s programem zde. Už teď se těšíme na setkání.

*Pro účast na těchto akcích  je nutno se hlásit na mailu: . Přihlášeni jste až po potvrzení možnosti účastnit se akce. Na stejném mailu se lze přihlásit o zařazení do rozesílky pozvánek.

 


Semináře pro řešitele projektů a další odbornou veřejnost

*semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost, možnosti účasti konzultuje předem na:

10.7.2024 od 14.00 určování meruněk a pozdních třešní

14.8.2024 od 14.00 určování letních jádrovin a slivoní

19.9.2024 od 10.00 určování podzimních jádrovin a pozdních slivoní


Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz