Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy, informace o akcích.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Zkušební vstup do nové databáze starých odrůd

Orientační přehled akcí

U jednotlivých akcí budou postupně ke stažení pozvánky s podrobnějším programem a podmínkami účasti. Věnujte jim prosím pozornost, zejména požadavku registrovat se na akci předem do určitého data a hodiny.

Výstavy ovoce v Domě ochránců přírody v Praze

Poslední výstava v roce 2023 již proběhla. Děkujeme za návštěvu i podporu a budeme se těšit na dalších výstavách v roce 2024. Termíny a pozvánky budeme zveřejňovat zde.

Další výstavy někde jinde ve spolupráci ČSOP s jinými organizacemi

Tak pro rok 2023 to už bylo vše a příští rok zde zveřejníme další akce.

Terénní akce v Praze a blízkém okolí – péče o stromy

*Zájemci o účast na akcích v Praze se mohou hlásit na mailu:

V tuto chvíli plánujeme další akce. Informace o nich budou zveřejněny zde

Terénní akce mimo Prahu – péče o stromy

V tuto chvíli plánujeme další akce. Informace o nich budou zveřejněny zde

*Zájemci o účast na obou akcích se mohou hlásit na mailu:

Semináře pro řešitele projektů a další odbornou veřejnost

V tuto chvili se již všechny semináře plánované na rok 2023 uskutečnily. Jakmile naplanujeme akce na rok 2024 tak je zveřejníme zde.

*semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost, možnosti účasti konzultuje předem na:


Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz