Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Zkušební vstup do nové databáze starých odrůd

 

Výstava ovoce v Domě ochránců přírody v Praze

1. – 3. 12. 2022 Zimní odrůdy jádrovin – vánoční výstava zaměřená na roli ovoce během svátků

Pozvánka s kompletním programem přednášek a seminářů je ke stažení zde: csop_vystava_2022_12_delsi_

Terénní akce péče o staré ovocné stromy v genofondových plochách

*Aktuálně plánujeme nové akce. Zatím nepředpokládáme že bychom ještě něco uskutečnili do konce roku 2022. V roce 2023 chceme udělat akce zaměřené zejména na zimní řez a péči o vysazené stromy.

Zájemci o účast na akcích v Praze se mohou hlásit na mailu:

Zájemci o účast na akcích v Dalovicích u Karlových Varů se mohou hlásit na mailu:

 

Určovací semináře pro řešitele projektů – mapovatele starých odrůd 

*určovací semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost

**do června roku 2023 zatím není plánován žádný určovací seminář

 

Další akce ve spolupráci s jinými organizacemi

chystáme v roce 2023


Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz