Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Zkušební vstup do nové databáze starých odrůd

Terénní akce péče o staré ovocné stromy v genofondových plochách

Tak zatím plánujeme další akce. Až je naplánujeme, tak je zveřejníme přesně tady:

Výstavy ovoce v Domě ochránců přírody v Praze

Pokud budete chtít dostávat pozvánky na výstavy a doprovodný program, napište mi na:

14. – 16. 7. 2022 Pozdní třešně, višně, meruňky a rané slivoně

11. – 13. 8. 2022 Letní jádroviny, slivoně a pozdní meruňky

1. – 3. 12. 2022 Zimní odrůdy jádrovin

*změna termínů není zcela vyloučena a  je  možné že zde budou zařazeny ještě další akce.

Určovací semináře pro řešitele projektů – mapovatele starých odrůd 

13. 7. 2022 Pozdní třešně, višně, meruňky a rané slivoně

10. 8. 2022 Letní jádroviny, slivoně a pozdní meruňky

21.9. 2022 Podzimní jádroviny a pozdní slivoně – Vlašim

*určovací semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost

**změna termínů není zcela vyloučena a  je  možné že zde budou zařazeny ještě další akce.

Další akce ve spolupráci s jinými organizacemi

3.-4. 9. 2022                    Pomologické dny na Chotobuzi

28.9.-2.10. 2022              Zemská výstava starých odrůd v Olomouci – v rámci podzimního Hortikomplexu na výstavišti Flora


Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz