Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Plánované akce v roce 2020

Výstavy ovoce v Domě ochránců přírody v Praze

Pokud Vás zajímá chuť a vzhled plodů, přijďte se podívat na naše výstavy, které pořádáme v Domě ochránců přírody v Praze v následujících termínech:
18.-20.9. 2020 – podzimní hrušně, jabloně, slivoně – informace o programu ke stažení: csop_vystava_2020_zari_delsi
4.-6.12. 2020 – zimní hrušně a jabloně
Na výstavách jsou připraveny ochutnávky a jako doprovodný program jsou organizovány přednášky a dílny. Pokud budete chtít dostávat pozvánky, napište mi na ec.meluzina@volny.cz

Akce ve spolupráci s jinými organizacemi

Spolu s Botanickým ústavem ČSAV v.v.i. pořádáme ve dnech 5.-6.9.2020 v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi Pomologické dny, podzim v zahradě. Na akci bude vystaveno ovoce aktuálně zralých odrůd, k ochutnání budou vzorky odrůdových moštů i plodů a bude přítomna poradenská služba. Dle aktuální poptávky budou probíhat komentované prohlídky genofondové plochy starých odrůd. Z dalšího programu pro zajímavost uvádím prodej přebytků z místních sbírek denivek, kosatců, pivoněk a provázení po sbírkách botanické zahrady. Pozvánka na akci ke stažení zde: pomologické_dny_Chotobuz

Společně s EC Meluzína RCAB připravujeme následující určovací semináře:

– 16.9. jádroviny + pozdní slivoně (ve Vlašimi)

*Určovací semináře nejsou úplně volně přístupné veřejnosti. V případě zájmu mě kontaktujte a domluvíme se, zda je možné přijet.

V rámci spolupráce mezi ČSOP a ČZS pořádáme Zemskou výstavu starých dobrých odrůd na výstavišti Flora v Olomouci:

– 1.-4.10. 2020 hrušně, jabloně, pozdní slivoně, ořešáky, poradenská služba

Držte palce, ať je co vystavovat.

Z dříve avizovaných akcí je  EUROPOM (plánovaný ve Švédsku na 10.-11.10. 2020) přeložen na rok 2021. Termín bude upřesněn později.


Zajímavé akce jiných organizací

Výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský v Holovousích pořádá dne 10.9. 2020 výstavu plodů starých odrůd z genofondových kolekcí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin. Pozvánka na akci ke stažení zde: pozvánka_podzimní_odrůdy-v Holovousích

Ve dnech 18.-20.9. 2020 pořádá Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt Stiftung Středoevropské pomologické dny.Jedná se o Sasko polskou českou akci tlumočenou do těchto tří jazyků. Informace o akci ke stažení zde: Flyer_Pomologentage_2020_CZ forrmulář přihlášky ke stažení zde: Anmeldeformular_Pomologentage_2020_cz a další poky ny ke stažení zde: Hygienekonzept_bei_Veranstaltungen_der_Akademie_NLPZ_CZ

Ekologické centrum Meluzína RCAB, Genové sady Tachov, Karlovavarský kraj a Správa CHKO Slavkovský les pořádají v neděli 11.10. 2020 na kolonádě v Mariánských Lázních Lázeňský festival jablek. Akce začíná v 9.00 a jejím rámci bude instalována výstava plodů starých odrůd jabloní a hrušní.

 

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logaradek-odrudy