Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy, informace o akcích.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Zkušební vstup do nové databáze starých odrůd

Orientační přehled akcí

U jednotlivých akcí budou postupně ke stažení pozvánky s podrobnějším programem a podmínkami účasti. Věnujte jim prosím pozornost, zejména požadavku registrovat se na akci předem do určitého data a hodiny.

Výstavy ovoce v Domě ochránců přírody v Praze

čt 15.-so 17.6. 2023 Odrůdy raných třešní.

čt 13.-so 15.7. 2023 Odrůdy pozdních třešní, meruněk nejranějších slivoní a hrušní.

čt 17.-so 19.8. 2023 Odrůdy slivoní a letních jádrovin.

čt 30.11.-so 2.12. 2023 Vánoční výstava – zimní odrůdy jádrovin

Další výstavy někde jinde ve spolupráci s jinými organizacemi

so 16.-ne 17.9. 2023 Pomologické dny v Pomologickém arboretu Chotobuz – Průhonice (ve spolupráci s Botanickou zahradou Průhonice, EC Meluzína RCAB a Asociací Brontosaura)

pá 22.-ne 30.9. 2023 Výstava ovoce starých odrůd v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi (ve spolupráci se ZO ČSOP Vlašim)

čt 5.-ne 8.10. 2023 Zemská výstava starých odrůd ovoce v rámci podzimního Hortikomplexu na výstavišti Flora Olomouc (ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem)

pá 27.-ne 29.10. 2023 EUROPOM 2023 La Rochelle (Francie) – Evropská přehlídka starých odrůd ovocných stromů (ve spolupráci s mnoha národními organizacemi)

Terénní akce v Praze a blízkém okolí – péče o stromy

*Zájemci o účast na akcích v Praze se mohou hlásit na mailu:

so 11.2. 2023 10.00 -13.00 Seminář: Řez ovocných stromů – jádroviny v Pomologickém arboretu Chotobuz – Průhonice (ve spolupráci s Botanickou zahradou Průhonice) nábor na akci je již ukončen, seminář je aktuálně naplněn

so 4.3. 2023 10.00 -13.00 Seminář: Řez ovocných stromů – jádroviny v Pomologickém arboretu Chotobuz – Průhonice (ve spolupráci s Botanickou zahradou Průhonice) – informace o akci ke stažení zde: seminář_řezu_Chotobuz_4-3-2023

Terénní akce mimo Prahu – péče o stromy

*Zájemci o účast na akcích v Dalovicích u Karlových Varů se mohou hlásit na mailu:

so 25.2. 2023 14.00 -17.00 Seminář: Řez ovocných stromů – jádroviny, místo: Genofondová plocha Dalovice (ve spolupráci s EC Meluzína RCAB)

– informace o akci ke stažení zde: RCAB2302_230225-text- final

so 11.3. 2023 14.00 -17.00 Seminář: Řez ovocných stromů – jádroviny, místo: Genofondová plocha Dalovice (ve spolupráci s EC Meluzína RCAB)

ne 16.4. 2023 10.00-12.00 Seminář: Řez ovocných stromů – peckoviny, místo: Sad paní Jelínkové ve Švihově (ve spolupráci s Asociací Brontosaura)

so 22.4. 2023 14.00 -17.00 Seminář: Řez ovocných stromů – peckoviny, místo: Genofondová plocha Dalovice (ve spolupráci s EC Meluzína RCAB)

so 10.6. 2023 14.00 -17.00 Seminář: Péče o výsadby a letní řez peckovin, místo: Genofondová plocha Dalovice (ve spolupráci s EC Meluzína RCAB)

Semináře pro řešitele projektů a další odbornou veřejnost

*semináře nejsou určeny pro širokou veřejnost, možnosti účasti konzultuje předem na:

st 15.2. 2023 10.00 Seminář pro mapovatele starých odrůd a pro správce genofondových ploch.

st 14.6. 2023 14.00 Určovací seminář rané odrůdy třešní.

st 12.7. 2023 14.00 Určovací seminář pozdní odrůdy třešní a aktuálně zralé odrůdy jiných druhů.

st 16.8. 2023 14.00 Určovací seminář letní odrůdy jádrovin a peckovin.

čt 21.9. 2023 10.00 Určovací seminář podzimní drůdy jádrovin a peckovin


Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz