Stránky www.stareodrudy.cz nabízejí:

Popisy krajových a starých ovocných odrůd, síť genofondových ploch v České republice, záchranné sortimenty pro návrat ovocných odrůd do krajiny, pomologická literatura ke stažení, kontakty na odborníky a dodavatele v péči o ovocné stromy.

Rychlý vstup do databáze Archiv starých odrůd

Rychlý vstup do Databáze genofondových ploch starých odrůd

Plánované akce v roce 2020

Pokud Vás zajímá chuť a vzhled plodů, přijďte se podívat na naše výstavy, které pořádáme v Domě ochránců přírody v Praze v následujících termínech:
12.-14.6. 2020 – rané třešně
10.-12.7. 2020 – pozdní třešně, meruňky, rané slivoně
14.-16.8. 2020 – letní hrušně, jabloně, slivoně
18.-20.9. 2020 – podzimní hrušně, jabloně, slivoně
4.-6.12. 2020 – zimní hrušně a jabloně
Na výstavách jsou připraveny ochutnávky a jako doprovodný program jsou organizovány přednášky a dílny. Pokud budete chtít dostávat pozvánky, napište mi na ec.meluzina@volny.cz

Ve spolupráci s Botanickým ústavem ČSAV v.v.i. pořádáme ve dnech 5.-6.9.2020 v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi Pomologické dny, podzim v zahradě. Na akci bude vystaveno ovoce aktuálně zralých odrůd, k ochutnání budou vzorky odrůdových moštů i plodů a bude přítomna poradenská služba. Dle aktuální poptávky budou probíhat komentované prohlídky genofondové plochy starých odrůd. Z dalšího programu pro zajímavost uvádím prodej přebytků z místních sbírek denivek, kosatců, pivoněk a provázení po sbírkách botanické zahrady.

Na výstavišti Flora Olomouc ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem pořádáme ve dnech 1.-4.10. Zemskou výstavu starých dobrých odrůd. Výstava bude doplněna poradenskou službou a koutkem praktické činnosti.

Pro mapovatele starých odrůd v rámci projektů Ochrany biodiverzity budou k dispozici následující určovací semináře:

– 11.6. 2020 rané třešně

– 9.7. 2020 pozdní třešně a meruňky

– 13.8. 2020 letní jádroviny + slivoně + meruňky

– 16.9. jádroviny + pozdní slivoně

*Určovací semináře nejsou úplně volně přístupné veřejnosti. V případě zájmu mě kontaktujte a domluvíme se, zda je možné přijet.

V rámci spolupráce mezi ČSOP a ČZS budeme chtít vystavovat na následujících akcích:

– 25.-27.9. středoevropské pomologické dny v Bad Muskau (Sasko)

– 10.-11.10. EUROPOM Švédsko

Držte palce, ať je co vystavovat.


Zajímavé akce jiných organizací

Na jaro připravilo EC Meluzína RCAB semináře v botanické zahradě v Dalovicích. Účast na těchto akcích je zdarma. Máte-li zájem přihlaste se co nejdříve. Na akci je vždy jen 12 míst.

Po dobu trvání nouzového stavu jsou tyto semináře zrušeny. Přihlášení účastníci budou informování o eventuálním obnovení seminářů, nebo o jejich konání v náhradních termínech.

Termíny a rámcový program:
Sobota 21.3.2020 sázení a zabezpečení stromků (zkráceně bude probírán i řez)
Sobota 4.4.2020 sázení a zabezpečení stromků
Sobota 18.4.2020 řez peckovin (tento termín je už plný)
Sobota 25.4.2020 řez peckovin
Sobota 16.5.2020 letní péče o výsadby stromků

Semináře budou začínat vždy v 10.00 a oficiální konec bude ve 14.00. Jejich náplní bude hlavně praktický nácvik přímo v genofondové ploše Dalovice. Teorie pouze v nezbytně nutné míře a přímo u stromů.
Bude zajištěno drobné občerstvení. Pro zájemce je možná prohlídka zdejší botanické zahrady po konci semináře.
Pokud víte, že se někdo další zajímá o témata seminářů, řekněte mu o tomto setkání včetně nutnosti přihlásit na: ec.meluzina@volny.cz Napíšu vám, zda je na semináři místo. Případně můžeme dohodnout jiný termín.
Kontakt na účastníky semináře je důležitý i kvůli možnosti, že seminář bude zrušen. Při celodenním silném mrazu, hustém dešti nebo sněžení nelze akce uskutečnit a musíme mít šanci vám to sdělit.
Souběžně v uvedených termínech budou probíhat dobrovolné brigády na botanické zahradě. Půjde o řez okrasných keřů, rytí, přípravu záhonů setí, sázení, hrabání listí,později i pletí a sekání trávy – prostě běžné zahradní práce. Na každém termínu je také 12 míst. Jestli máte zájem o takto strávený čas, přihlaste se stejným způsobem na: ec.meluzina@volny.cz

 

Podpořeno Ministerstvem zemědělství.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logaradek-odrudy