Genofondové plochy

V genofondových plochách jsou pěstovány staré odrůdy ovocných stromů. Tyto odrůdy jsou zde spolehlivě určeny nebo jsou alespoň popsány jejich vlastnosti. Plocha má zpracovaný popis přírodních podmínek.

Genofondové plochy jsou rozděleny do třech kategorií:

– sbírka = data nejsou průběžně aktualizována a je možné že fyzický stav je jiný než na našich mapách (nejednodušší kategorie)

– plocha genofondová = správce zasílá nejméně jednou ročně data o dosadbě nových stromků, přeroubování a dalších změnách

– genofondová plocha dle SPPK C02 006 = plocha vyhovuje požadavkům Standardu ZAKLÁDÁNÍ A PÉČE O GENOFONDOVÉ PLOCHY OVOCNÝCH DŘEVIN (nejnáročnější kategorie)

Veřejně přístupné plochy jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou na veřejných prostranstvích, lze je navštívit kdykoliv. U veřejných sadů a zahrad bývá návštěvnost omezena otevíracími hodinami.

V naší databázi jsou zavedeny i soukromé plochy. Do těchto ploch nelze vstoupit bez výslovného svolení jejich majitele nebo správce. Proto není jejich poloha zobrazena na mapě. Pokud máte zájem navštívit takovou plochu kontaktujte jejího správce.

V každé ploše jsou vyznačeny pozice na, kterých rostou stromy nebo jsou dosud prázdné. Pozice jsou číslovány jak na mapě tak přímo na ploše stejnými čísly.

Výběr ploch na mapě Výběr ploch podle názvu