Ovocnářská literatura

Historická pomologická literatura, je abecedně řazena dle příjmení prvního autora.

Novější tituly jsou řazeny abecedně za historickou ovocnářskou literaturou.

Na konci seznamu jsou metodické materiály pro správce genofondových ploch a mapovatele.

Naleznete zde knihy s popisy starých ovocných odrůd, návody k zakládání a pěstování sadů, informace k významu ovocných stromů pro krajinu a její druhovou pestrost. Umísťujeme zde i prezentace a jiné druhy elektronických souborů, které nám pomáhají v naší práci.  Děkujeme vlastníkům autorských práv za laskavé svolení s umístění souborů ke stažení.

 • DOHNÁLEK, František. Ovocný strom a jeho pěstění. Praha: Prométheus 1939. (1. část, str. 1–281)
 • DOHNÁLEK, František. Ovocný strom a jeho pěstění. Praha: Prométheus 1939. (2. část, str. 282-672)
 • DUMKOVÁ, Hanna. Ovoce, užití jeho v domácnosti a kuchyni. Mladá Boleslav: Karel Vačlena 1883
 • FOŘT, Jindřich M.S. Normální sortiment jablek a hrušek pro království Ceské. Praha: Ovocnický spolek pro království České, 1911
 • KAMENICKÝ, Karel. České ovoce VI. Jablka II. Praha: Čsl. grafická unie, 1924. (1. část, str. 1–160)
 • KAMENICKÝ, Karel. České ovoce VI. Jablka II. Praha: Čsl. grafická unie, 1924. (2. část, str. 161–322)
 • KAMENICKÝ, Karel. Atlas tržních odrůd ovocných. Praha: Čsl. grafická unie, 1941.
 • KAMENICKÝ, Karel. Československé ovocné odrůdy lokální. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1926. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 22.
 • KAMENICKÝ, Karel. Výběr tržních odrůd ovocných pro Československo. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1926.
 • KAMENICKÝ, Karel. Ovocná a okrasná stromořadí. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1932. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 89.
 • KAMENICKÝ, Karel. Ovocnářské oblasti československé s výběry tržních odrůd ovocných. Praha: Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1933. Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., sv. 110.
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce I. Hrušky. 3. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937.
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce II. Třešně, višně, slívy a švestky. 2. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937.
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce III. Jablka 2. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937. (1. část, str. 1–150)
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce III. Jablka 2. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937. (2. část, str. 151–294)
 • ŘÍHA, Jan. České ovoce IV. Meruňky, broskve, srstky, rybíz, maliny a ostružiny. 3. nezměněné vyd. Praha: Čsl. grafická unie, 1937.
 • STOLL, Rudolf. Oesterreichisch-U ngarische Pomologie. 2. doplněné vyd. Klosterneuburg bei Wien: vlastním nákladem, 1888
 • SUCHÝ, František. Moravské ovoce. 1. vyd. Brno: Český odbor zemědělské rady pro Markrabství moravské, 1907.
 • THOMAYER, František J. České ovoce I. Jablka. Fr. Thomayer, 1894.
 • VANĚK, Josef. Jak docílíme hojnosti krásného ovoce. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1922.
 • VANĚK, Josef. Ošetřování a řez tvarových stromků a zákrsků ovocných. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1925.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie I. Jablka 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1936.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie II. Hrušky 100 nejdůležitějších odrůd. 1. vyd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1936.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie IV. Třešně a višně 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1938.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie V. Broskve a meruňky 100 nejdůležitějších odrůd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1939.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie VII. Druhá stovka jablek – novinky. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1940.
 • VANĚK, Josef. Lidová pomologie VIII. Drobné ovoce, 81 Jahod, 50 angreštů, 38 rybízů, 22 malin, 18 ostružin. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1941.
 • VANĚK, Josef. Čs. lidová pomologie X. Jablka III. stovka: Mičurinovy odrůdy a jiné. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1947.
 • VANĚK, Josef. Čs. lidová pomologie III. Švestky a slívy 100 nejdůležitějších odrůd. 2. doplněné vyd. Chrudim: Nakladatelství zahradnické literatury Josef Vaněk, 1948.
 • VOHRALÍK, František. Štěpařství. Pěstování ovocných stromů. Chrudim: nákladem Stanislava Pospíšila, 1875
 • VEČEŘ, Antonín. Rationelní ovocnictví. Praha: Knihkupectví A. Reinwart, nakladatelství, 1908.
 • VEČEŘ, Antonín. Výnosné ovocnictví. ?: 1932.
 • ZÁMEČNÍK, Antonín. Štěpařství a řez ovocných stromů. Praha: Nakladatelství Hejda a Tuček knihkupectví, ?1913
 • BOČEK, Stanislav a kol. SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. (text standardu)
 • BOČEK, Stanislav. SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • BOČEK, Stanislav. Ovocný strom jako součást sídelní zeleně. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (česky)
 • BOČEK, Stanislav. The Fruit Tree as an Integral Part of the Residential Greenery. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (English)
 • BUZEK, Zdeněk. Specifika hledání tradičních odrůd v jižních Čechách. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (česky)
 • BUZEK, Zdeněk. Specifics of the Search for Traditional Varieties in South Bohemia. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (English)
 • BUZEK, Zdeněk. Tradiční pěstování hrušní v zatravněných výsadbách. Prezentace 2019.
 • BUZEK, Zdeněk. Tradiční pěstování meruněk broskví v zatravněných výsadbách. Prezentace 2019.
 • BUZEK, Zdeněk. Tradiční pěstování slivoní v zatravněných výsadbách. Prezentace 2019.
 • BUZEK, Zdeněk. Tradiční pěstování třešní a višní v zatravněných výsadbách. Prezentace 2019.
 • BUZEK, Zdeněk. Tradiční odrůdy třešní a višní 2020. Prezentace 2020.
 • BUZEK, Zdeněk. Tradiční odrůdy pozdních třešní a višní 2020. Prezentace 2020.
 • KLEVCOV, Pavel. ŘEZNÍČEK Vojtěch. SUS Josef. TETERA Václav. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 19. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 1999.
 • KOBEROVÁ, Zdena. Standardy péče o přírodu a krajinu. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (česky)
 • KOBEROVÁ, Zdena. Nature and Landscape Care Standards. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (English)
 • KOBEROVÁ, Zdena. Kaštanovník na Chrudimsku. Prezentace 2019.
 • KRŠKA, Boris. Problematika pěstování třešní a vybrané zajímavé staré odrůdy. Prezentace 2021
 • LÍPA, Martin a kol. SPPK C02 003:2023 - I. revize Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2023. (text standardu)
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. Záchranné sortimenty. Roll-up plakát 2017
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. RESCUE ASSORTMENTS. Roll-up plakát 2017 (English)
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. SORTENERHALTUNG – SORTIMENTE. Roll-up plakát 2017 (Deutsch)
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. Péče o aleje a sady. Roll-up plakát 2017
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. ORCHARD AND ALLEY TREE PRESERVATION. Roll-up plakát 2017 (English)
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. ALLEEN- UND OBSTGARTENPFLEGE. Roll-up plakát 2017 (Deutsch)
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. Ovocný sad - součást krajiny. Roll-up plakát 2017
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. ORCHARDS – AN INTEGRAL PART OF THE LANDSCAPE. Roll-up plakát 2017 (English)
 • LÍPA, Martin. KUBÁNKOVÁ Kateřina. DER OBSTGARTEN – EIN BESTANDTEIL DER LANDSCHAFT. Roll-up plakát 2017 (Deutsch)
 • LÍPA, Martin. LOKOČ, Radim. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU JABLEK? KVASIT, PÁLIT. Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. LOKOČ, Radim. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU JABLEK? MOŠTOVAT. Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. BOČEK, Stanislav. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU JABLEK? SUŠIT. Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. KOBEROVÁ, Zdena. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU JABLEK? ZAVAŘOVAT. Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. ŠTROSSOVÁ, Kateřina. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU TŘEŠNÍ A VIŠNÍ? KOMPOTY A JINÉ DOBROTY! Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. ŠTROSSOVÁ, Kateřina. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU TŘEŠNÍ A VIŠNÍ? SIRUP NEBO LIKÉR! Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. ŠTROSSOVÁ, Kateřina. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU TŘEŠNÍ A VIŠNÍ? VÍNA A OCTY! Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. LOKOČ, Radim. ŠTROSSOVÁ, Kateřina. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU HRUŠEK? KAŠE, ROSOLY, POLÉVKY Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. ŠTROSSOVÁ, Kateřina. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU HRUŠEK? PRACHARANDU A POVIDLA! Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. KOBEROVÁ, Zdena. ŠTROSSOVÁ, Kateřina. ORLÍKOVÁ Kateřina. CO DĚLAT S ÚRODOU HRUŠEK? SYROB NEBO PŘÍLOHY K MASU! Roll-up plakát 2022
 • LÍPA, Martin. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. Koncepce odborného programu Českého svazu ochránců přírody. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2011.
 • LÍPA,Martin. Inventarizace genofondových ploch a pozic. Metodika odborného programu Českého svazu ochránců přírody. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2019.
 • LÍPA, Martin. Mapování ovocných stromů starých odrůd v krajině. Metodika odborného programu Českého svazu ochránců přírody. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2019.
 • LÍPA, Martin. Péče o stromy během vegetace. Prezentace 2020
 • LÍPA, Martin. Letní řez. Prezentace 2020
 • LÍPA, Martin. Program ČSOP „Oživení starých odrůd". Přehled aktivit ČSOP při záchraně starých odrůd. Prezentace 2019
 • LÍPA, Martin. Projekt: Oživení starých odrůd. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Průzkum sortimentu starých odrůd na území Prahy. Závěrečná zpráva o realizaci projektu. DOT/54/12/012035/2017, 2018.
 • LÍPA, Martin. Výběrová databáze Archiv starých odrůd. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Výběrová databáze Genofondové ploch. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Záchranné sortimenty ovocných odrůd. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Oživení starých odrůd, 2016.
 • LÍPA, Martin. Záchranné sortimenty, databáze Archiv starých odrůd a databáze genofondových ploch. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (česky)
 • LÍPA, Martin. Preservation Assortments, Database of the Archive of Old Varieties and Database of Gene Pool Areas. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (English)
 • LÍPA, Martin. Zachraň ovoce našich babiček. Doprovodná prezentace pro seminář projektu Poznej a chraň naši přírodu, Prezentace 2017.
 • LÍPA, Martin. BOČEK Stanislav. BAROŠ Adam. Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd. Certifikovaná metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 8/2014-050, NAZV QI112A138. Praha: MZe ČR. 2014
 • LÍPA, Martin. NEČAS, Tomáš. KOBEROVÁ, Zdena. HOLUBEC, Vojtěch. SPPK C02 006:2018 Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018. (text standardu)
 • LÍPA, Martin. NEČAS, Tomáš. ŘEZNÍČEK, Vojtěch. MAGNÚS, Samuel. Ověření on-farm položek na genofondových plochách. Závěrečná zpráva o realizaci díla dle smlouvy: 245-2018-17230. ZF Lednice. 2018
 • LOKOČ, Radim. Záchrana starých a krajových odrůd v českém Slezsku. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (česky)
 • LOKOČ, Radim. Preservation of Old and Regional Varieties in Silesia. Text přednášky z konference EUROPOM 2017, Olomouc 2017. (English)
 • LOKOČ, Radim. Moštování. Prezentace 2019.
 • LOKOČ, Radim. Příprava kvasu na pálení. Prezentace 2019.
 • STÝBLO, Petr. Podpora biodiverzity v ovocných sadech. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 36. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2016.
 • TETERA, Václav. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 4. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 2003.
 • VAŠŠ, Ľudovít, VESELÝ, Jan. Rez ovocných stromov v súlade s prírodou. Pangea 2017. (příručka ve Slovenštině)
 • VAŠŠ, Ľudovít, VESELÝ, Jan. Pestujeme životaschopné stromy a kríky. Pangea 2018. (příručka ve Slovenštině)
 • ZÁRUBOVÁ, Irena. Zpracování ovoce. Prezentace 2020
 • Záchranné sortimenty odrůd ovocných dřevin. ČSOP 2023. soubor .xlsx
 • Balíček pro mapovatele starých odrůd.
 • Balíček pro přihlášku genofondových ploch do databáze.