Kontakty

Český svaz ochránců přírody, www.csop.cz, info@csop.cz

Kde nás najdete a jak se k nám dostanete:
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496

Národní program Ochrana biodiverzity, www.biodiverzita.csop.cz, tel. 222 516 115

Martin Lípa

Martin Lípa

E-mail: ec.meluzina@volny.cz
odborný garant programu

Další užitečné kontakty:

*Tento seznam není placenou inzercí. Uveřejňujeme výhradně kontakty na osoby, se kterými přímo spolupracujeme a máme s nimi dobré zkušenosti. Vždy řazeno abecedně.

Školky, které se specializují na staré odrůdy:

Petr Buřil – Horní Beřkovice: https://www.skolky-buril.cz/, burilpetr@seznam.cz

Radim Pešek – Bojkovice: www.stareodrudy.org, ajsa1@seznam.cz,

Stanislav Boček – Crhov: www.vysokokmeny.cz, sbocek@centrum.cz,

Zdeněk Buzek – Tábor: www.tradicniodrudy.cz, buzek@tradicniodrudy.cz,

Ovocné školky – Děčín Libverda: www.libverdadc.cz/ovocnarske-stredisko/, ovocneskolkylibverda@seznam.cz

Bohumil Petruželka – Sobíňov/Malochýn: www.ovocnaskolkamalochyn.cz/, bohumil.petruzelka@seznam.cz

Prodej zahrádkářských přebytků – plody starých odrůd

*odrůdy dostupné v daném ročníku i aktuální nabídku množství prověřte po telefonu

Jan Dykyj, Česká Bělá 1: 725442752

Dodavatelé prací při výsadbě nebo ošetření velkých ovocných stromů

Zdeněk Buzek buzek@tradicniodrudy.cz, 773515719 – územní působnost: Jihočeský kraj, odborné zaměření: řez a sázení stromů, ochrana proti chorobám a škůdcům

Ondřej Dovala ondra.dovala@centrum.cz, 732616895 – územní působnost: Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, odborné zaměření: řez stromů, určování odrůd

Tomáš Macan tomas.macan@centrum.cz, 731604213 – územní působnost: Hradecký a Jihomoravský kraj, odborné zaměření: řez stromů

Martin Makal martin.makal@gmail.com, 777060917 – územní působnost: Praha, Středočeský kraj, odborné zaměření: řez stromů

Jan Pospíšil pospis.jan@email.cz, 720358300 – územní působnost: okresy Děčín a Litoměřice, odborné zaměření: řez stromů

Josef Vačkář vackar.josef@seznam.cz, 737267018 – územní působnost: Plzeňský kraj, odborné zaměření: řez a sázení stromů, ochrana proti chorobám a škůdcům

 

Regionální poradci pro různé otázky, spojené s pěstováním starých odrůd:

Stanislav Boček sbocek@centrum.cz, 776872497 – územní působnost: Jihomoravský kraj a Vysočina, odborné zaměření: řez a sázení stromů, určování odrůd (pouze prosinec – únor a srpen – září)

Zdena Koberová zdena.koberova@seznam.cz, 607254975 – územní působnost: Pardubický a Hradecký kraj, odborné zaměření: řez a sázení stromů, určování odrůd

Martin Lípa ec.meluzina@volny.cz, 777086620 – územní působnost: Karlovarský a Ústecký kraj, odborné zaměření: řez a sázení stromů, mapování odrůd a vedení genofondových ploch

Radim Lokoč radim.lokoc@centrum.cz, 776602644  – územní působnost: Moravskoslezský kraj, odborné zaměření: řez a sázení stromů, mapování odrůd a vedení genofondových ploch

 

Členové Rady databáze genofondových ploch starých odrůd

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. tomas.necas@mendelu.cz – jmenován za Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. sedlak@vsuo.cz – jmenován za Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity jako zástupce Ing. Tomáše Nečase, Ph.D.

Ing. Zdena Koberová zdena.koberova@nature.cz – jmenována za Agenturu ochrany přírody a krajiny

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. radim.lokoc@centrum.cz – jmenován za Český svaz ochránců přírody